GDPR

 • INTEGRITETSPOLICY ADSOUND SWEDEN AB

  AdSound, org.nr 559262-9363, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Denna policy började gälla den 1 augusti 2020 när Dataskyddsförordningen trädde ikraft. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.
 • VARFÖR BER VI OM DINA PERSONUPPGIFTER?

  Först och främst ber vi om uppgifterna för att kunna kontakta dig och hjälpa dig med frågor och uppdrag. Vi kan också använda uppgifterna till: Att förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och det kundbemötande som vi skapar och levererar till våra kunder. Detta görs bland annat genom utskick samt din kund- och besöksupplevelse. Kommunikation, nyhetsbrev och riktad marknadsföring via e-post, Facebook eller andra sociala medier för AdSound. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länken i mailutskick eller avregistrera prenumeration.
 • SYFTET MED HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

  AdSounds syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och våra uppdrag. Uppgifterna används även för framtagande av statistik avseende marknads-, besöks- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan också användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Vid personlig kontakt samlar AdSound även in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna. AdSound behandlar online-identifikatorer, såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.
 • HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN?

  Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är kund hos AdSound och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.
 • SÄKERHET

  AdSound har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att AdSound ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem. AdSound använder olika säkerhetslösningar för att säkra IT-miljön ifrån intrång och yttre hot.
 • VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED?

  AdSound samarbetar med ett antal underleverantörer inom exempelvis tryckproduktion, profilmaterial, pressregister, marknadsföringsplattformar etc. AdSound kan komma att dela dina personuppgifter med dem, för att vi tillsammans med underleverantörerna ska kunna erbjuda tjänster viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig. Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig, gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
 • DINA RÄTTIGHETER

  En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som AdSound hanterar och i vilka ändamål. Detta sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag. Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att kräva att AdSound raderar dina personuppgifter från våra samtliga system, i lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”. AdSound har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar detta. Det kan bland annat röra sig om skyldigheter som kommer från andra lagar, till exempel bokförings- och skattelagstiftning. När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna.
 • VAD GÖR DATAINSPEKTIONEN OCH NÄR SKA MAN KONTAKTA DEM?

  Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på deras hemsida.
 • HAR DU FRÅGOR OM VÅR POLICY?

  Denna integritetspolicy uppdaterades den 16 november 2020. AdSound kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur AdSound behandlar personuppgifter, får du information via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer att finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla. Tveka inte att höra av dig till oss på info@adsound.se eller 08-590 835 77 om du har några frågor.